Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Yttrande

Yttrande över Rymdutredningen-En rymdstrategi för nytta och tillväxt (SOU 2015:75)

Havs- och vattenmyndigheten instämmer i betänkandets analys att rymdverksamheten behöver resultera i ökade nyttor för samhället. Vi instämmer också, i huvudsak, i förslagen av en bättre helhetssyn på nyttan, bredare internationella samarbeten och bättre samverkan mellan forskningsfinansiärerna.

Rymdverksamheten har stor potential att bidra till ett väl fungerande samhälle och till lösningen av de stora samhällsutmaningarna. Ett exempel är regelbunden övervakning av miljö och klimat med hjälp av så kallade jordobservationssatelliter. Redan idag förser jordobservation från satellit många användare i hela världen med data och information för miljö och säkerhet. Jordobservation har också stora möjligheter för uppföljningen av de svenska nationella miljömålen och FN:s hållbarhetsmål. För Havs- och vattenmyndigheten är det viktigt att få tillförlitlig, heltäckande och regelbunden information om våra havs- och sötvattenmiljöer. Här kan satellitbilder bidra till bättre underlag om exempelvis vattnets kvalitet, havsvattenstånd, isutbredning och oljeutsläpp.

Rymdutredningen föreslår en sammanhållen nationell rymdstrategi samt ett flertal sätt att optimera utbytet av rymdverksamhet i Sverige. Rymdområdet omfattar i dag många politikområden, därför krävs en sammanhållen strategi för att möta samhällets behov och stärka industrins konkurrenskraft.

Havs- och vattenmyndigheten instämmer i huvudsak i utredningens analys och förslag. I vårt remissyttrande lyfter vi särskilt behoven av bättre kommunikation och utbildning, forskning och metodutveckling, internationella samarbeten samt öppen och krångelfri tillgång till jordobservationsdata.   


Läs yttrandet här: Synpunkter på Rymdutredningens betänkande-En rymdstrategi för nytta och tillväxt (SOU 2015:75)PDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Yttrande

Publicerad: 2016-01-29

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen