Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Yttrande

Yttrande över Statskontorets rapport "Avgifter i livsmedelskontrollen"

Havs- och vattenmyndigheten har beretts tillfälle att yttra sig över Statskontorets rapport ”Avgifter i livsmedelskontrollen. Förslag på en mer effektiv avgiftshantering (2015:17)”, diarienummer N/2015/5104/DL.

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker de förslag som lämnas i rapporten.

Havs- och vattenmyndigheten inställning

EU:s gemensamma fiskeripolitik ställer krav på spårbarhet av fiskeri- och vattenbruksprodukter genom hela saluföringskedjan. Vi välkomnar därför förslagen som, om de genomförs, kommer att leda till en förbättrad livsmedelskontroll vilket skulle komplettera och ytterligare kvalitetssäkra kontrollerna inom vårt anvarsområde.

Läs Havs- och vattenmyndightens remissyttrande.PDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Yttrande

Publicerad: 2016-01-20

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen