Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Tillstånd Vattenkraft

Yttrande över ansökan om utbyggnad av Bergqvara vattenkraftverk i Helige å, Växjö kommun (M 2200-15)

Havs- och vattenmyndigheten anser att upprustningsåtgärderna med  schaktningar, torrläggningar och fyllningar tillsammans med installation av en vattenkraftturbin för elproduktion, att ersätta tidigare såg, inte innebär endast obetydlig miljöpåverkan.

Havs- och vattenmyndighetens yttrandePDF

Myndigheten yrkar därför att ansökan om tillstånd till ombyggnationer samt utökad drift, med ny turbin i Bergqvara kraftstation 2 med en slukförmåga om 6 m3/s, avslås.

För det fall domstolen anser att åtgärderna och effektiviseringen i form av det nya kraftverket inte medför mer än obetydlig miljöpåverkan och kan tillåtas yrkar Havs- och vattenmyndigheten på ett antal villkor bland annat att

  • fiskanpassade fingaller med en spaltvidd om maximalt 15 mm med tillhörande väl fungerande fiskavledningsanordningar ska installeras. Flödet i avledningsanordningarna ska inte understiga 200 l/s i respektive anordning.
  • en väl fungerande faunapassage för upp- och nedströmsvandring ska installeras senast två år efter att domen vunnit laga kraft. Slutlig utformning av faunapassagen ska godtas av tillsynsmyndigheten. Passagen ska utformas så att ett flexibelt flöde på upp till åtminstone 1,8 m3/s ska kunna tappas i den. Tappning i faunapassagen ska inte understiga 600 l/s.

Publicerad: 2015-11-05

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen