Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dricksvatten Yttrande Klimat

Yttrande över delbetänkandet SOU (2015:51) "Klimatförändringar och dricksvattensförsörjning"

Havs- och vattenmyndigheten välkomnar den uppdatering av kunskapsunderlaget om dricksvattenförsörjningen i ett förändrat klimat som utredaren gjort.

Underlag, som vi inser inte har varit möjligt att ta fram inom
utredningens tidsram, som vi anser skulle vara önskvärt att komplettera
utredningens underlag med framöver är:

  • Scenarier som sträcker sig längre än 100 år fram i tiden
  • Bredare scenarier som inkluderar effekter på dricksvattenförsörjningen av hur olika aktiviteter utvecklas i ett förändrat ldimat
  • En fördjupad analys av forskningsbehov

Havs- och vattenmyndigheten ser också möjligheter till synergieffekter när det gäller de kunskapsunderlag i form av riskanalyser som utredningen ser behov av, och den kartläggning av Sveriges vatten som ska göras inom ramen för vattenförvaltningsförordningen.

Dokument: Yttrande över delbetänkandet SOU (2015:51) "Klimatförändringar och dricksvattensförsörjning.PDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dricksvatten Yttrande Klimat

Publicerad: 2015-09-28
Uppdaterad: 2018-06-26

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen