Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljöbalken Miljöfarlig verksamhet Tillstånd Yttrande

Yttrande angående Södra Cell AB:s ansökan om tillstånd till fortsatt och ökad produktion vid anläggningen i Värö, Varbergs kommun

Havs- och vattenmyndigheten har tidigare yttrat sig till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg gällande målet M 683-14. Havs- och vattenmyndigheten vill nu lämna följande kompletterande yrkanden

Havs- och vattenmyndigheten yrkar att mark- och miljödomstolen skjuter upp frågan om slutliga villkor för utsläpp till vatten under en prövotid och att domstolen beslutar om ett antal utredninigar.

Utredningen och förslag till slutliga villkor ska redovisas till mark- och miljödomstolen senast 2 år efter lagakraftvunnen dom.

Havs- och vattenmyndighetens yttrandePDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljöbalken Miljöfarlig verksamhet Tillstånd Yttrande

Publicerad: 2015-06-03
Uppdaterad: 2016-02-25

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen