Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Dumpning Miljöbalken Muddring Tillstånd Vattenverksamhet

Yttrande angående ombyggnad av Södertälje kanal och sluss samt breddning och fördjupning av de allmänna farlederna till Västerås och Köpings hamnar m.m

Havs- och vattenmyndigheten bemöter aktbilaga 133 från sökanden i mål M 1492-14 vid Mark- och miljödomstolen i Nacka.

Havs- och vattenmyndighetens yttrandePDF

Sjöfartsverket ifrågasätter om det är miljömässigt befogat att begränsa dumpningen på det sätt som Länsstyrelsen i Stockholms län yrkar. I vart fall är Sjöfartsverkets uppfattning att det, med hänsyn till kostnaderna detta skulle innebära, är en orimlig begränsning av verksamheten, med hänvisning till 2 kap 7 § miljöbalken.

Havs- och vattenmyndigheten vill uppmärksamma domstolen på Mark- och miljööverdomstolens dom den 5 maj 2015 i mål M 1260-14, Dispens att dumpa muddermassor i havet inom ett område utanför Göteborgs hamn sydsydväst om Vinga.

Publicerad: 2015-05-13
Uppdaterad: 2016-02-25

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen