Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vattenförvaltning Yttrande Åtgärdsprogram

Yttrande över vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning

Havs- och vattenmyndigheten lämnar synpunkter för att komplettera och utveckla förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram i enlighet med vattenförvaltningsförordningen och inför rapportering till EU-kommissionen.

Då upplägget i dokumenten i stort sett är identiska för de fem
vattendistrikten lämnar Havs- och vattenmyndigheten ett samlat yttrande.

Havs- och vattenmyndighetens yttrandePDF.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Vattenförvaltning Yttrande Åtgärdsprogram