Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Tillstånd Vattenverksamhet

Yttrande över SkiStar AB:s ansökan om vattenuttag ur Åresjön (Indalsälven), Åre kommun

Ansökan om tillstånd till uttag av vatten prövas av Mark- och miljödomstolen i Östersund i mål M 3149-14

Havs- och vattenmyndigheten yrkar i första hand att uttag inte ska medges då vattenföringen vid Noren är under 6,7 m3/s. Undantag från det villkoret kan medges av tillsynsmyndigheten för enstaka tillfällen i samband med världscuptävlingar. Tillsynsmyndigheten ska informeras i god tid om villkoret behöver utnyttjas. Vidare yrkar Havs- och vattenmyndigheten att tillståndet tidsbegränsas till att gälla i 20 år.

Havs- och vattenmyndighetens yttrandePDF

Publicerad: 2015-03-26

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen