Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Tillstånd Vattenkraft

Yttrande över ansökan om lagligförklaring av anläggningsdelar tillhöriga Blankaströms kraftverk i Emån, Högsby kommun

Ärendet prövas av Mark- och miljödomstolen i Växjö i mål M 3595-14.

Havs- och vattenmyndigheten ser positivt på att sökanden åtar sig att installera fiskväg, snedställt fingaller, fiskavledningsanordning och att Nötån åter leds i sitt ursprungliga lopp.

Myndigheten delar sökandens uppfattning att dessa åtgärder har en positiv inverkan på statusen i aktuella vattenförekomster. För det fall att domstolen lagligförklarar delar av anläggningarna bör ovan angivna åtgärder utgöra villkor för lagligförklaringen så att åtgärderna blir långsiktigt säkerställda.

Trots ovanstående positiva åtgärder för Emån och Nötån kvarstår de juridiska frågeställningarna om ansökans avgränsning.

Havs- och vattenmyndighetens yttrandePDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Tillstånd Vattenkraft

Publicerad: 2015-03-06

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen