Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp Yttrande

Yttrande i överklagat mål angående bristfällig avloppsanläggning på fastighet i Vaggeryds kommun, målnummer M 9088-14

Vi anser att det är viktigt att det skyddsavstånd på 1 meter mellan infiltrationsnivå och högsta grundvattennivå som rekommenderas i de allmänna råden (NFS 2006:7) hålls, annars ökar risken för förorening av grundvattnet.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Små avlopp Yttrande