Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljökvalitetsnormer Tillstånd Yttrande

Yttrande angående LKAB:s ansökan om tillstånd till gruvanläggning i Leveäniemi, Svappavaara, Kiruna kommun

Havs- och vattenmyndigheten anser, i mål M 12-14, att det finns skäl att ifrågasätta att den nuvarande verksamheten inte har bidragit till märkbara negativa effekter i recipienten.

Eftersom bolaget inte föreslår några skyddsåtgärder i form av installerad rening av aktuella parametrar eller föreskrivna slutliga eller provisoriska villkor har Havs- och vattenmyndigheten svårt att se att det är visat att ingen otillåten skada eller störning kommer att ske om tillstånd meddelas på föreliggande ansökan.


Enligt 6 kap. 7 § punkt 2 miljöbalken framgår att en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla en beskrivning av hur det ska undvikas att verksamheten medverkar till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs. Havs- och vattenmyndigheten anser inte att bolaget har redovisat vilka åtgärder som kan vidtas och varför någon åtgärd är orimlig enligt 2 kap 7 § miljöbalken.


När det gäller kopplingen mellan gynnsam bevarandestatus och god eller hög ekologisk status hänvisar Havs- och vattenmyndigheten till det resonemang som framförs i Naturvårdsverkets yttrande daterat 2014-11-10.

Havs- och vattenmyndighetens yttrande i mål M 12-14 vid mark- och miljödomstolen i UmeåPDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljökvalitetsnormer Tillstånd Yttrande

Publicerad: 2015-01-30

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen