Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Yttrande över Statskontorets redovisning – Vägledning till en bättre tillsyn

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker förslaget om att Naturvårdsverket ska samla in information om tillsynen, men påtalar samtidigt att det behövs en genomgripande organisationsöversyn av miljötillsynen.

Havs- och vattenmyndigheten delar Statskontorets slutsatser att det finns en bristande enhetlighet och otydliga ansvarsgränser i tillsynsvägledningen.

Havs- och vattenmyndigheten tillstyrker Statskontorets förslag om att Naturvårdsverket får i uppdrag att samla in enhetlig information om vilken tillsyn som bedrivs och vilka resultat tillsynen leder till samt att Naturvårdsverket får rätt att meddela närmare föreskrifter om vilken information som de operativa myndigheterna ska lämna samt hur och när informationen ska lämnas.

Havs- och vattenmyndigheten avstyrker emellertid Statskontorets övriga förslag till lösningar för att förbättra tillsynsvägledningen, då myndigheten inte anser att dessa kommer att leda till en förbättrad och ändamålsenlig tillsynsvägledning.

Myndigheten anser att det behövs en genomgripande organisationsöversyn av miljötillsynen.

Havs- och vattenmyndighetens yttrandePDF.

Publicerad: 2015-01-29

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen