Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Tillstånd Vattenkraft Yttrande

Yttrande om minimitappning vid Gammelby vattenkraftverk i Gideälven

Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig i mål M 1612-12, mark- och miljödomstolen i Umeå.

Havs- och vattenmyndigheten anser inte att sökandens utredningar gällande lämplig minimitappning i naturfåran är tillräckliga. Vi yrkar därför på att sökanden ska föreläggas att komplettera sin ansökan.

Havs- och vattenmyndighetens yttrandePDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Tillstånd Vattenkraft Yttrande

Publicerad: 2015-01-12

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen