Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Tillstånd Vattenkraft Vattenverksamhet Yttrande

Yttrande angående lagligförklaring av Blankaströms vattenkraftverk i Emån, Kalmar län

Eon ansöker om lagligförklaring av delar av Blankaströms vattenkraftverk i Emån. Ärendet prövas av Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt i mål M 3595-14.

Havs- och vattenmyndigheten yrkar i första hand att ansökan avvisas eftersom vi anser att den är felaktigt avgränsad. I en tidigare dom i Mark- och miljööverdomstolen (M 632-13, 2013-10-16) gällande samma anläggning har domstolen uttalat att det inte finns något tillstånd till anläggningen och verksamheten. Domstolen menade då att Eon borde ansöka om lagligförklaring samt tillstånd för anläggningen och verksamheten.

Havs- och vattenmyndighetens yttrandePDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Tillstånd Vattenkraft Vattenverksamhet Yttrande

Publicerad: 2014-12-18

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen