Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Grundvatten Tillstånd Yttrande

Yttrande angående Nordkalk AB:s tillstånd till bergtäkt och vattenverksamhet på fastigheten Bunge Ducker,Gotlands kommun

Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig (Mark- och miljööverdomstolen, M 5431-14) över den överklagade deldomen beträffande tillstånd för Nordkalk AB att bedriva bergtäkt och vattenverksamhet på fastigheten Bunge Ducker.

Havs- och vattenmyndigheten stöder Naturvårdsverkets och länsstyrelsens överklaganden och vidhåller vad myndigheten tidigare yttrat hos mark- och miljödomstolen. Högsta domstolen har i beslut från den 18 juni 2013, mål nr T 3158-12, uttalat att det vid prövningen ska tas hänsyn till de kumulativa effekter som kalkbrottet skulle kunna få för målsättningen att bevara Natura 2000-områdena.

Havs- och vattenmyndigheten anser inte att prövningen vid mark- och miljödomstolen varit allsidig på det sätt som HD förutsatt och därmed har inte varje rimligt vetenskapligt tvivel skingrats när det gäller kalkbrottets  långsiktiga påverkan på de omgivande skyddade områdena.

Havs- och vattenmyndighetens yttrandePDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Grundvatten Tillstånd Yttrande

Publicerad: 2014-12-01

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen