Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Tillstånd Vattenverksamhet Vindkraft

Yttrande angående tillstånd till vindkraftverk i Kattegatt, Falkenbergs kommun

Havs- och vattenmyndigheten har yttrat sig till Mark- och miljööverdomstolen i ärende M 6960-14 som gäller ett överklagat tillstånd från mark- och miljödomstolen.

Havs- och vattenmyndigheten vidhåller till stora delar vad myndigheten tidigare har yttrat sig i mark- och miljödomstolen. Och yrkar därför att Mark- och miljööverdomstolen i första hand avslår bolagets yrkande. I andra hand om Mark- och miljööverdomstolen bifaller bolagets yrkande bör villkor fastställas som säkerställer att torsk och tumlare inte skadas under anläggningsfasen samt säkerställer att arterna inte utsätts för andra störningar under de perioder som de är särskilt känsliga.

Havs- och vattenmyndighetens yttrandePDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Tillstånd Vattenverksamhet Vindkraft

Publicerad: 2014-11-29

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen