Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering Riksintresse Yttrande

Remiss rörande SGU:s förslag till nya kriterier för utpekande av riksintresse enligt 3 kap 7§ MB

Sveriges geologiska undersökning har utarbetat förslag på nya, uppdaterade kriterier för utpekade områden av riksintresse för värdefull ämnen och mineral. Nuvarande urvalskriterier anses delvis vara gammalmodiga och svåra att applicera på samtliga aktuella ämnen och material. Syftet är även att bättre spegla dagens språkbruk och förutsättningar i dagens samhälle.

Havs- och vattenmyndigheten är postitiv till att SGU uppdaterar kriterierna för utpekande av områden som innehåller fyndigheter av ämnen och material som är av riksintresse. Dock anser HaV att nya kriterier inte ska leda till ett ökat antal områden som bedöms vara av riksintresse, såvida de inte har stor betydelse ur ett nationellt perspektiv.

Havs- och vattenmyndighetens yttrandePDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsplanering Riksintresse Yttrande

Publicerad: 2014-10-29

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen