Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Muddring Tillstånd Yttrande

Yttrande över ansökan om utfyllnad vid Verköhamnen i Karlskrona kommun

Karlskrona kommun ansöker om tillstånd enligt 11 kap miljöbalken för utfyllnad av vattenområde i samband med utbyggnad av hamn inom Verkö industriområde

För det fall mark- och miljödomstolen finner verksamheten tillåtlig enligt 11 kap 6 § miljöbalken anser Havs- och vattenmyndigheten att tillåtlighet måste förenas med krav på kompensationsåtgärder motsvarande den skada som uppstår genom ianspråktagandet av de grundområden som finns inom Långalisaviken och Solviken. Kompensationsåtgärdernas utformning och omfattning ska tas fram av tillsynsmyndigheten eller tillförordnad sakkunnig.

Yttrandet 14-10-27PDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Muddring Tillstånd Yttrande

Publicerad: 2014-10-27

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen