Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljöbalken Vattenkraft Vattenverksamhet Yttrande

Yttrande över SOU 2014:35 I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler

Havs- och vattenmyndigheten ser positivt på de förändringar som föreslås i utredningen och menar att dessa är mycket angelägna för att effektivisera implementeringen av relevanta miljökrav på verksamheter som påverkar Sveriges vattenmiljöer.

Myndigheten tillstyrker, i huvudsak, de förslag som lämnas i SOU 2014:35. Havs- och vattenmyndigheten menar dock att innan möjligheten till fiskeavgifter tas bort behöver en djupare analys utföras och konsekvenserna analyseras ytterligare.

I myndighetens yttrande över delbetänkanden 2013:69 tillstyrkte Havs- och vattenmyndigheten förslagen om generella föreskrifter, ändringstillstånd och kravet på miljörapport. Myndigheten tillstyrkte även det föreslagna systemet med nyprövning i 19 a-g §§ lag (1998:811) om införande av miljöbalken, men menade att det behövde förtydligas i vissa delar.

Myndighetens yttrande över SOU 2014:35PDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljöbalken Vattenkraft Vattenverksamhet Yttrande

Publicerad: 2014-10-13

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen