Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljöbalken Yttrande

Synpunkter på ersättningsreaktorer i Ringhals kärnkraftverk

Vattenfall AB planerar att ersätta gamla reaktorer vid Ringhals. Havs- och vattenmyndigheten har fått möjlighet att lämna tidiga synpunkter på vad en kommande
miljökonsekvensbeskrivning behöver innehålla.

Havs- och vattenmyndighetens yttrandePDF

Havs- och vattenmyndighetens yttrande fokuserar på frågor om eventuella ersättningsreaktorers lokalisering och påverkan på vattenmiljön.

I detta skede samlar Vattenfall in synpunkter från myndigheter, organisationer och allmänhet. Efter det påbörjas deras arbete med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. Samrådet är öppet för alla som vill delta och syftar bland annat till att diskutera verksamhetens förväntade miljöpåverkan. För att bygga ersättningsreaktorer krävs flera tillstånd enligt olika lagstiftningar. Det är regeringen som ger tillstånd enligt kärntekniklagen och fattar beslut om tillåtlighet enligt miljöbalken.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Miljöbalken Yttrande

Publicerad: 2014-09-02
Uppdaterad: 2016-02-25

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen