Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Tillstånd Vindkraft Yttrande

Yttrande över ansökan från Kattegatt Offshore AB om tillstånd till uppförande och drift av vindkraftpark i Kattegatt, Falkenbergs kommun

Havs- och vattenmyndigheten har skrivit ett yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt med anledning av bolagets ansökan om tillstånd.

Havs- och vattenmyndigheten anser inte att utredningen i målet visar att det finns förutsättningar för att meddela tillstånd för den ansökta verksamheten och yrkar därför i första hand att ansökan avslås.

För det fall domstolen ändå bedömer att verksamheten är tillåtlig och att den kan beviljas tillstånd yrkar Havs- och vattenmyndigheten i andra hand att tillståndet kombineras med villkor avseende anläggandet som säkerställer att torsk- och tumlarbeståndet inte skadas under anläggningsfasen.  Havs- och vattenmyndigheten anser att villkoren bör säkerställa att vindkraftparken anläggs på ett sätt som inte medför att torsk och tumlare utsätts för skadliga ljudimpulser under de perioder då respektive art är särskilt känslig, vilket enligt sakkunnigutredningarna bedöms vara fr.o.m. december t.o.m. juni för torsk och fr.o.m. april t.o.m. december för tumlare. 

Havs- och vattenmyndighetens yttrandePDF

Bilaga 1 till yttrandetPDF

Bilaga 2 till yttrandetPDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Tillstånd Vindkraft Yttrande

Publicerad: 2014-03-24

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen