Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Yttrande

Yttrande om betänkande av nationell handlingsplan för nanomaterial

Havs- och vattenmyndigheten säger ja till huvuddelen av de förslag till åtgärder som lämnas i SOU 2013:70 – betänkande av nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial. I utredningen ges en god beskrivning av kunskapsluckor om användning, exponering och toxicitet av nanomaterial.

Utredningen föreslår ett stort antal åtgärder för att åtgärda dessa kunskapsluckor.

Inom Havs- och vattenmyndighetens ansvarsområde är det särskilt angeläget med ytterligare kunskap om nanomaterialens spridning, nedbrytning och bioackumulering i den akvatiska miljön. 

Läs hela yttrandet

Yttrande om nationell handlingsplan för nanomaterialPDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Yttrande

Publicerad: 2014-03-12
Uppdaterad: 2018-07-02

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen