Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Yttrande

Yttrande om utvärdering och översyn av de nya strandskyddsreglerna

Naturvårdsverket och Boverket har på regeringens uppdrag gjort en
utvärdering och översyn av de nya strandskyddsbestämmelserna som trädde i kraft 2009 och 2010. Havs- och vattenmyndigheten säger nej till förslaget att göra det enklare att införa lättnader i strandskyddet vid mindre sjöar och vattendrag.

Havs- och vattenmyndigheten avstyrker förslaget till ändring i 7 kap. 18 § miljöbalken. Konsekvenserna i den föreslagna ändringen går inte att bedöma eftersom de föreslagna definitionerna av mindre sjöar och vattendrag är otydliga.

Läs hela yttrandet

Yttrande om utvärdering och översyn av de nya strandskyddsreglernaPDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Yttrande

Publicerad: 2013-12-17

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen