Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Yttrande

Yttrande om utvärdering och översyn av de nya strandskyddsreglerna

Naturvårdsverket och Boverket har på regeringens uppdrag gjort en
utvärdering och översyn av de nya strandskyddsbestämmelserna som trädde i kraft 2009 och 2010. Havs- och vattenmyndigheten säger nej till förslaget att göra det enklare att införa lättnader i strandskyddet vid mindre sjöar och vattendrag.

Havs- och vattenmyndigheten avstyrker förslaget till ändring i 7 kap. 18 § miljöbalken. Konsekvenserna i den föreslagna ändringen går inte att bedöma eftersom de föreslagna definitionerna av mindre sjöar och vattendrag är otydliga.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Yttrande

Publicerad: 2013-12-17
Uppdaterad: 2018-05-28

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen