Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Remiss

Aktuella remisser från regeringskansliet

Havs- och vattenmyndigheten är en remissinstans. Här kan du se vilka remisser från regeringskansliet som myndigheten ska svara på under den närmaste tiden.

Rapporteringsdag 2017-02-15
Dnr. 3971-16, Näringsdepartementet:
Remiss över promemoria - Ändringar i fiskelagen
Ansvarig avdelning: Avdelningen för verksamhetsstyrning

Rapporteringsdag 2017-02-15
Dnr. 0386-17, Miljö- och energidepartementet:
Remiss om prövning enligt 7 kap. 29 § miljöbalken avseende bekämpning av larver av översvämningsmygg i Nedre Dalälvens översvämningsvåtmarker.
Ansvarig avdelning: Avdelningen för havs- och vattenförvaltning

Rapporteringsdag 2017-02-17
Dnr. 4042-16, Miljö- och energidepartementet:
Remiss över Promemorian Rapport om Sveriges genomförande av Århuskonventionen.
Ansvarig avdelning: Avdelningen för havs- och vattenförvaltning

Rapporteringsdag 2017-02-28
Dnr. 3259-16, Miljö- och energidepartementet:
Remiss Riksintresseutredningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling (SOU 2015:99) - Miljöbalkens hushållningsbestämmelser.
Ansvarig avdelning: Avdelningen för havs- och vattenförvaltning

Rapporteringsdag 2017-03-22
Dnr. 0274-17, Näringsdepartementet:
Remiss av den Parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande SOU 2017:1 För Sveriges landsbygder - en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd.
Ansvarig avdelning: Avdelningen för havs- och vattenförvaltning

Rapporteringsdag 2017-03-31
Dnr. 4709-16, Miljö- och energidepartementet:
Remiss över Naturvårdsverkets redovisning Åtgärder för minskad nedskräpning.
Ansvarig avdelning: Avdelningen för havs- och vattenförvaltning

Rapporteringsdag 2017-04-07
Dnr. 0182-17, Miljö- och energidepartementet:
Remiss - Promemoria om nationellt förbud mot plastpartiklar i kosmetiska produkter som är avsedda att sköljas av.
Ansvarig avdelning: Avdelningen för havs- och vattenförvaltning

Rapporteringsdag 2017-04-19
Dnr. 0199-17, Miljö- och energidepartementet:
Remiss av Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02).
Ansvarig avdelning: Avdelningen för havs- och vattenförvaltning

Rapporteringsdag 2020-01-31
Dnr. 4190-14, Landsbygdsdepartementet:
Regeringsbeslut 2014-12-04: Uppdrag att följa upp och utvärdera den gemensamma jordbrukspolitikens effekter på miljön inklusive kulturmiljön - uppdrag åt Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet, Havs- och vattenmyndigheten samt Naturvårdsverket.
Ansvarig avdelning: Avdelningen för havs- och vattenförvaltning

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Remiss

Publicerad: 2013-12-03
Uppdaterad: 2017-02-07

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen