Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Remiss

Aktuella remisser från regeringskansliet

Havs- och vattenmyndigheten är en remissinstans. Här kan du se vilka remisser från regeringskansliet som myndigheten ska svara på under den närmaste tiden.

Rapporteringsdag 2020-01-31
Dnr. 4190-14, Landsbygdsdepartementet:
Regeringsbeslut 2014-12-04: Uppdrag att följa upp och utvärdera den gemensamma jordbrukspolitikens effekter på miljön inklusive kulturmiljön - uppdrag åt Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet, Havs- och vattenmyndigheten samt Naturvårdsverket.
Ansvarig avdelning: Avdelningen för havs- och vattenförvaltning

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Remiss