Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Föreskrift Remiss Yrkesfiske

Remiss gällande ändrade regler om fångstbegränsningar för makrill på kustkvoten

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter angående förslaget om att fångstbegränsningar per tvåveckorsperiod för makrill inte ska gälla i Skagerrak och Kattegatt för sig utan gemensamt. 

Förslaget gäller att fångstbegränsningar per tvåveckorsperiod för makrill inte ska gälla i Skagerrak och Kattegatt för sig utan gemensamt.

Det har kommit till vår kännedom att makrillfiskare tidigare upplevt otydligheter i regelverket. Efter en regeländring 1 januari 2017 har dock fler tagit del av informationen om hur mycket makrill man får landa per
vecka, samt att man får fiska efter makrill i Skagerrak och Kattegatt under samma period.

Den ökade kännedomen om reglerna kan innebära att fler tar del av möjligheten att fiska i båda områdena – vilket innebär att kustkvoten, som redan har ett högt fisketryck, kommer hamna under ännu större tryck och kan därmed leda till att kustkvoten efter makrill kommer behöva stoppas tidigt under året.

Vi anser att regelverket kring fångstbegränsningarna per tvåveckorsperiod för makrill på kustkvoten behöver ändras. Vi föreslår att
fångstbegränsningen för makrill ska gälla i Skagerrak och Kattegatt gemensamt, inte separat i båda havsområdena.

Remissmaterial

Läs hela remissen härPDF.

Remissvar senast 23 maj 2017

Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast 23 maj 2017. Förslaget föreslås träda ikraft den 5 juni 2017.

Havs- och vattemyndigheten ser helst att svaret skickas med
e-post till havochvatten@havochvatten.se i Word-format. Ange ärendets diarienummer 1448-2017 i mejlets ämnesrad.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Föreskrift Remiss Yrkesfiske

Publicerad: 2017-04-27
Uppdaterad: 2017-05-03

Sidansvarig: Webbredaktionen