Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Föreskrift Remiss Yrkesfiske

Remiss gällande förordnande av ledamot i fiskeskyddsnämnd

Vi önskar ta del av synpunkter om förordnande av ledamöter i fiskeskyddsnämnd för Vättern.

För var och en av sjöarna Vättern och Vänern, samt för vart och ett av övningsområdena Ravlunda och Väddö, ska det finnas en fiskeskyddsnämnd.

Den ledamot som företräder fiskerinäringen och suppleanten för honom eller henne ska utses av Havs- och vattenmyndigheten efter hörande av vederbörande hushållningssällskap och yrkesfiskarorganisation.

Svenska Insjöfiskarnas Centralförbund har föreslagit att den tidigare ledamoten Patrik Grönlind, Töreboda, och suppleanten Rolf Gustavsson,
Hjo, förordnas på nytt i fiskeskyddsnämnden för Vättern.

Samtliga länsstyrelser runt Vättern ombeds nu att yttra sig över Svenska Insjöfiskarnas Centralförbunds förslag på ledamöter i fiskeskyddsnämnd för Vättern samt lämna eventuella andra synpunkter.

Remissmaterial

Läs hela remissen härPDF.

Remissvar senast 2 maj 2017

Remissvar ska ha inkommit till oss senast den 2 maj 2017. Vi ser helst att svaret skickas med e-post till havochvatten@havochvatten.se i Word-format. Ange ärendets diarienummer 306-17 i mejlets ämnesrad.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Föreskrift Remiss Yrkesfiske

Publicerad: 2017-04-24

Sidansvarig: Webbredaktionen