Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Remiss Yrkesfiske

Remiss om fördelning av fiskemöjligheter för
att underlätta genomförandet av
landningsskyldigheten

Havs- och vattenmyndigheten, föreslår nu ett nytt system för att fördela fiskemöjligheter, bland annat för torskfiske i Östersjön och fiske efter vitfisk, havskräfta och räka i Västerhavet. Syftet är att bland annat minska utkast av fisk och att undvika kollektiva fiskestopp.

Om remissen

Det förslag som nu remitteras syftar till att underlätta införandet av
landningsskyldigheten. Därför avser förslaget verka för
landningsskyldighetens positiva effekter på hållbart nyttjande av de marina biologiska resurserna och de marina ekosystemen samt fiskets ekonomiska bärkraft.

Förslaget bygger, med vissa undantag, på ett system med årsvis individuell fördelning av fiskemöjligheter där fiskemöjligheter kan överlåtas mellan fiskelicensinnehavare under året. I förslaget har vi särskilt beaktat det småskaliga kustnära fisket, främjandet av selektivt fiske samt att möjliggöra att de svenska kvoterna kan nyttjas i största möjliga mån.

Havs- och vattenmyndigheten önskar ta del av era synpunkter avseende det nu aktuella remitterade förslaget till föreskrifter och konsekvensutredning. Förslaget gäller fördelning av individuella årliga fiskemöjligheter under 2017 för att underlätta genomförandet av landningsskyldigheten.

Remissmaterial

Remiss om fördelning av fiskemöjligheter för att underlätta genomförandet av landningsskyldighetenPDF

Remissvar senast 18 november

Skicka svaret med e-post till havochvatten@havochvatten.se i wordformat. Ange ärendets diarienummer 613-16 i e-postmeddelandets ärendemening.

Publicerad: 2016-10-21

Sidansvarig: Webbredaktionen