Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Remiss Vägledning

Remiss av vägledning för restaurering av ålgräs i Sverige

Vi vill ha in synpunkter på utkastet till Handbok för restaurering av ålgräs i Sverige samt en bilaga i rapporten Ekologisk restaurering och kompensation av ålgräs i Sverige.

Syftet med handboken är att ge en detaljerad vägledning för alla steg vid restaurering av ålgräs i svenska vatten.

Målgrupper för handboken är framför allt handläggare och förvaltare på länsstyrelser och kommuner, som organiserar och handlägger ärenden om ålgräs.

Andra målgrupper är verksamhetsutövare vars aktiviteter kan påverka ålgräs och konsultföretag som utför det praktiska arbetet med ålgräsrestaurering och övervakning. Handboken kan också utgöra underlag för kurser vid universitet och högskolor.

Rekommendationerna i Bilaga 2 (rapporten Ekologisk restaurering och kompensation av ålgräs i Sverige) riktar sig i första hand till prövnings- och tillsynsmyndigheter och verksamhetsutövare som reglerar eller utövar verksamheter i kustvattenmiljön.

Rekommendationerna syftar till att bidra till en standardisering och konsekvent tillämpning av regler vid kompensationsrestaurering, för att så långt möjligt hindra och minimera negativa effekter på ålgräshabitat, samt ge verksamhetsutövare tydliga och likvärdiga förutsättningar.

Vår förhoppning att båda underlagen kan utgöra stöd och vägledning för tillsyns- och prövningsmyndigheter i frågor som rör grunda kustvattenmiljöer och ålgräs.

Remissmaterial

  1. Remiss av vägledning för restaurering av ålgräs i SverigePDF
  2. Rapport Ekologisk restaurering och kompensation av ålgräs i SverigePDF
  3. Handbok för restaurering av ålgräs i SverigePDF

Färdiga rapporter

Rapport 2016:8 – Förvaltning och restaurering av ålgräs i Sverige - Ekologisk, juridisk och ekonomisk bakgrund

Rapport 2016:9 – Handbok för restaurering av ålgräs i Sverige

 

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Remiss Vägledning

Publicerad: 2016-05-18

Sidansvarig: Webbredaktionen