Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regler Remiss

Remiss gällande ändrade regler om tillstånd att bedriva siklöjefiske med partrål i kustvattenområdet

Vi vill ha in synpunkter på förslaget till föreskrifter och konsekvensutredning.

Remissen innehåller bland annat förslag om:

  • ändrade krav vi nyetablering och för att få förnyat tillstånd för siklöjefiske med partrål i kustvattenområdet.
  • möjlighet till byte av tillståndshavare inom siklöjefisket
  • detta föreslås börja gälla från och med 20 april

Remissmaterial

Remissvar senast 6 april 2016

Skicka svaret i wordformat med e-post till havochvatten@havochvatten.se  

Ange diarienummer 1075-16 på ämnesraden i meddelandet.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regler Remiss

Publicerad: 2016-03-21

Sidansvarig: Webbredaktionen