Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Förslag till ändring av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om badvatten

Remissen gällde ett antal mindre ändringar av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om badvatten (HVMFS 2012:14).

Ändring och uppdaterad föreskrift (HVMFS 2012:14)

Föreskriften tillämpas på de så kallade EU-baden. Syftet med ändringarna är främst förtydliganden med avseende på provtagningen.

Remissmaterial

Remisstiden pågick mellan 23 februari och 22 april 2016 (diarienummer 532-16).

Läs Havs- och vattenmyndighetens remissammanställningPDF

Den uppdaterade föreskriften (HVMFS 2012:14) gäller från den 12 maj 2016. Här hittar du även ändringen (HVMFS 2016:16)

Publicerad: 2016-02-23

Sidansvarig: Webbredaktionen