Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Remiss Yrkesfiske

Remiss gällande ökad rapporteringsfrekvens av fångst ombord av äkta tunga i kustfiskejournalen

Förslag till ändringar gällande fångstrapportering av äkta tunga för att säkerställa en effektiv kvotavräkning.

Om remissen

Havs- och vattenmyndigheten vill ha synpunkter på de förslag till föreskrifter och konsekvensutredningar som föreslås i remissen. Förslaget gäller bestämmelser i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område gällande:

  • rapportering av fångst ombord av äkta tunga för fiskare som använder kustfiskejournal.

Remissmaterial

Remissvar senast 15 januari 2016

Remissvar ska ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 15 januari 2016. Förslaget föreslås träda ikraft den 1 februari 2016.

Svaret skickas med e-post till havochvatten@havochvatten.se i wordformat.

Ange ärendets diarienummer 3811-15 i e-postmeddelandets ärendemening

Publicerad: 2015-12-07

Sidansvarig: Webbredaktionen