Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Föreskrift Remiss

Remiss gällande Havs- och vattenmyndighetens vägledning enligt vattenförvaltningsförordningen: Grundläggande och kompletterande åtgärder i åtgärdsprogram

Förslaget gäller framtagande av en ny vägledning som kompletterar Naturvårdsverkets vägledning 2008:6 avseende åtgärdsprogram enligt förordningen om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.

Det huvudsakliga syftet med den nu föreslagna vägledningen är att uppdatera innehållet utifrån nya vägledningsdokument från EU-kommissionen inför redovisning av åtgärdsprogram 2016-2021.

Förändringarna innebär bland annat att grundläggande åtgärder ska identifieras, redovisas och följas upp på särskilt sätt.

Remissmaterial

MissivPDF

Remiss- förslag till vägledningPDF

SändlistaPDF

Skicka remissvar senast 1 september

Remissvar ska ha inkommit till oss senast den 1 september 2015.

Skicka svar i wordformat med e-post till havochvatten@havochvatten.se. Ange ärendets diarienummer 2285-2015 i e-postmeddelandets ärendemening.

Svar som skickas digitalt ska ej skickas med fysisk post.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Föreskrift Remiss

Publicerad: 2015-07-08

Sidansvarig: Webbredaktionen