Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Föreskrift Remiss Östersjön

Nya fredningsområden runt Gotland

Havs- och vattenmyndigheten föreslår två nya och ett utökat fredningsområde för havsöring på Gotland.

Förslaget innebär att två nya fredningsområden införs i bilaga 5 i FIFS 2004:36 om fisket i Kattegatt, Skagerrak, Östersjön, Västergarnsån och Vitärtsbäcken. I områdena föreslås allt fiske vara förbjudet från och med 1 oktober till och med 31 december. Förslaget innebär också att det befintliga fredningsområdet Själsöån/Kohlenkvarnsån utökas.

Synpunkter på remissen ska ha inkommit senast 1 augusti 2014 och skickas till havochvatten@havochvatten.se . Märk ärenderaden med diarienummer 1748-13.


Läs hela remissen om förslag på nya fredningsområden härPDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Föreskrift Remiss Östersjön

Publicerad: 2014-06-16

Sidansvarig: Webbredaktionen