Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

God havsmiljö 2020

Havs- och vattenmyndigheten följer upp havsmiljöförordningen

Rapporterna i denna remiss innehåller en bedömning av det nuvarande miljötillståndet i de svenska förvaltningsområdena Nordsjön och Östersjön. En socioekonomisk analys, bland annat av samhällets kostnad för en fortsatt miljöförstöring, finns också med. I rapporterna fastställs vad som kännetecknar det önskade tillståndet i havsmiljön, så kallad god miljöstatus. Miljökvalitetsnormer, som ska se till att god miljöstatus uppnås eller upprättshålls, har också tagits fram.

Dessa rapporter motsvarar de första stegen i genomförandet av havsmiljöförordningen. Målsättningen med förordningen är att nå god miljöstatus i Nordsjön och Östersjön senast år 2020. Fastställandet av miljökvalitetsnormer och vad som kännetecknar god miljöstatus sker i form av föreskrifter.

Remissen presenterades vid två tillfällen: 26 mars 13.30 i Folkets hus i Göteborg.
27 mars 13.30 på Nalen i Stockholm.

Remissen bestod av fyra delar:

Del 1. Inledande bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys; Del 2. God miljöstatus och miljökvalitetsnormer; Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter — HVMFS 2012:XX; Konsekvensutredning av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (2012:XX). Dokumenten finns att ladda ner längst ner på denna sida.
 
Remissvaren skulle ha inkommit till Havs- och vattenmyndigheten senast den 16 april 2012. Dnr 783-2012, se missivetPDF för instruktioner.

Uppdatering 2012-03-27: Rättelse i föreskriften

Två sidor saknades i den första versionen av föreskriften. De ligger längst ner i ett separat dokument.

Sammanställning av samrådssynpunkter och myndighetens kommentarer

Inkomna synpunkter på God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 1: Inledande bedömning och socio-ekonomisk analysPDF

Inkomna synpunkter på God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 2: God miljöstatus och miljökvalitetsnormer samt Havs- och vattenmyndighetens föreskriftPDF

Se även remissen om tillägg om miljökvalitetsnormer för fisk m.m. enligt havsmiljödirektivet.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Publicerad: 2012-03-19

Sidansvarig: Webbredaktionen