Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsförvaltning Remiss

Remiss av rapporten Samråd om inledande bedömning 2018

Samråd om förslaget till inledande bedömning 2018 pågick mellan 30 november 2017 och 13 april 2018. I samrådet efterfrågades särskilt synpunkter på metoder, data, faktafel och slutsatser i bedömningen.

Samråd om inledande bedömningen

Resultatet av samrådet

Nya kriterier och indikatorer som underlag för remissen

Ett nytt kommissionsbeslut (EU ) 2017/848 om kriterier och metodstandarder har ersatt det tidigare beslutet (2010/477/EU). Remissversionen av den inledande bedömningen genomfördes utifrån det nya kommissionsbeslutets innehåll. Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2012:18) har reviderats 2018 i linje med kommissionsbeslutet inför slutversionen av inledande bedömningen 2018.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsförvaltning Remiss