Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag

Uppdrag om att utreda och föreslå hur en effektiv fiskerikontroll kan förstärkas

Regeringen uppdrar åt HaV och Kustbevakningen att utreda och föreslå vad som inom ramen för fiskerikontrollen kan förbättras och effektiviseras och föhindra olagligt fiske.

Samtidigt ska den samlade administrativa bördan för företagen inte ökas.

Redovisning

Uppdraget ska samordnas av HaV och redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 mars.

Ansvarig enhet

Uppföljningsenheten

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag