Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag

Skyddade områden inom Helcom och Ospar (2018)

Havs- och vattenmyndigheten ska föreslå nödvändiga kompletteringar och justeringar i nätverket av Helcom och Ospar Marine Protected Areas.

Arbetet ska fokusera på områden som idag är helt eller delvis skyddade. Förslagen ska vara remitterade till berörda aktörer.

Redovisning

Uppdraget redovisades till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) i början av oktober 2018.

Redovisning om skyddade områden inom Helcom och Ospar.PDF

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag