Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag

Uppdrag med anledning av gränsälvsöverenskommelsen med Finland

Havs- och vattenmyndigheten eller den till vilken myndigheten uppdrar detta, ska i samarbete med behörig myndighet i Finland ingå avtal med fiskerättshavarna i älvområdet om ett sådant gemensamt fisketillstånd som avses i 2 a kap. 12§ förordningen (1995:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen.

Redovisning

Avrapportering till Landsbygdsdepartementet efter avslutade förhandlingar.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag

Publicerad: 2014-02-18

Hjälpte informationen på sidan dig?

Kontakta sidansvarig Webbredaktionen