Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Nyhetsarkiv 2013

Nyheter och pressmeddelanden publicerade under 2013. Citera gärna våra pressmeddelande och nyheter, men hänvisa alltid till oss.

Preliminära fiskekvoter klara - men stopp för fiske i norsk zon i väntan på avtal

EU:s fiskeministrar är överens om nästa års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön. - Fortfarande bedöms flera bestånd vara överutnyttjade men vi ser också en positiv utveckling för bestånd av många arter i västerhavet, säger Bengt Kåmark på Havs- och vattenmyndigheten, HaV Kvoterna är preliminära i väntan på ett fiskeavtal med Norge, till dess är det också stopp för fiske i norsk zon.

HaV får kritik i ny rapport: Brister i uppföljning av havs- och vattenmiljöprojekt

Havs- och vattenmyndigheten beställde för ett år sedan en oberoende utvärdering av projekt som finansierats med havs- och vattenmiljöanslaget. - Utvärderingen bekräftar den bild vi själva har. Hanteringen blev mer omfattande än vad vi räknade med och att vi har inte klarat uppgiften tillräckligt systematiskt, säger generaldirektör Björn Risinger. Utvärderingen har gjorts av Havsmiljöinstitutet.

HaV klar med regler för miljöstatus på svenska sjöar, vattendrag och kustvatten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är nu klar med regler för hur svenska sjöar, vattendrag och kustvatten ska bedömas för att kunna bestämma deras miljöstatus. - Sverige ligger på fjärde plats i Europa över vilka länder som har flest ytvatten med god ekologisk status. Men även här finns problem, exempelvis har vi dålig status i Ringsjön, Luleälven och Skellefteåälven, säger Lennart Sorby på HaV,

EU:s nya fiskeripolitik viktigt steg mot ett mer hållbart och lönsamt fiske

EU:s nya gemensamma fiskeripolitik är tänkt att börja gälla 1 januari 2014. Uppgörelsen innebär bland annat att fiskekvoter ska fastställas så att man säkerställer ett maximalt hållbart uttag (MSY), ett successivt införande av utkastförbud samt strävan om minskad negativ inverkan på de marina ekosystemen. Konsumenter ska i framtiden också enklare kunna få information om var och hur fisk fångats.

HaV:s expert om miljömålen: "Övergödning, överfiske och miljögifter är största hoten"

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ansvarar för tre av Sveriges 16 miljömål; ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”, ”Ingen övergödning” och ”Levande sjöar och vattendrag”. - Vi når dem inte till 2020 med dagens beslutade och planerade styrmedel. Orosmoln är syrefria bottnar i Östersjön, sårskador på fisk i Hanöbukten och miljögifter, säger HaV:s Ulrika Siira i en intervju om de tre målen .

Björn Risinger: Larmen om miljögifter i Östersjön måste tas på allvar

Överfiske, övergödning och miljögifter i havet är några frågor som debatteras vid dagens konferens ”Tillståndet i miljön” i Stockholm. - Arbetet med att värna om bland annat Östersjöns värden måste ske i nära samverkan med andra länder. Vildlax, gråsälar och ejdrar rör sig över gränserna och det gör också miljöproblemen, säger Björn Risinger, Havs- och vattenmyndighetens generaldirektör. .

Ny metod att upptäcka giftiga båtfärger "Kan ge bättre miljö i småbåtshamnar"

Svenska forskare har tagit fram en ny metod för att upptäcka giftiga ämnen i färglager på båtar med hjälp av röntgenstrålar. - Det här är ett konkret hjälpmedel som kan föra miljöarbetet i småbåtshamnar och marinor framåt. Nu kan gifterna upptäckas innan de hamnar i marken eller i vattnet, säger Thomas Johansson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV, som bidragit med 850 000 kronor till projektet.

HaV vill skapa regler som ger långsiktigt skydd för värdefulla marina områden

Havs- och vattenmyndighetens förslag till vägledning för reglering av fiske i marina skyddade områden är nu klar. - Tillsammans med länsstyrelserna vill vi bygga ett regelverk som ger långsiktigt skydd med tydliga bestämmelser för varje område. Både miljöbalken och fiskelagen kan användas för att uppnå detta, det måste göras bedömningar i varje enskilt fall, säger generaldirektör Björn Risinger.

HaV inför nya regler för harr och öring i Norrbotten och Västerbotten

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, inför i juni nya regler för fiske efter öring och harr i Norr- och Västerbottens län. Bland annat införs mått för hur stor fisk som får behållas och fredningstiden för öring förlängs med två veckor i bägge länen. - Bestånden av öring i vattendragen som mynnar i Norrbottens län är så svaga att lekande havsöring bör fredas helt, säger utredaren Martin Rydgren.

Dialogmöte i Tylösand: Hur ska olika intressen kunna samsas i Västerhavet?

Hur förenar vi blå tillväxt och ett levande hav i Västerhavet? Frågan sätts i fokus vid torsdagens dialogmöte om havsplanering, arrangerat av länsstyrelser i Skåne, Halland och Västra Götaland samt Havs- och vattenmyndigheten, HaV. - En annan viktig fråga är hur en ökning av transporter till och från Östersjön kommer att påverka Västerhavet och kustkommunerna här, säger Eva Rosenhall på HaV.

Viktigt beslut reglera internationell handel "Kan stoppa överfisket av hajar"

Nu ska den internationella handeln med sill- och årfenshaj, tre arter av hammarhajar och släktet manta (djävulsrocka) regleras för att säkra arternas överlevnad . - Det var ett av de viktigaste besluten som togs på CITES-mötet i Bangkok. Dessa marina arter är utsatta för ett högt fisketryck, främst på grund av att fenorna har ett stort värde, säger Sofia Brockmark på Havs- och vattenmyndigheten.

Unik rapport: Åtgärder mot övergödningen i Östersjön ger stora vinster

Invånarna runt Östersjön är beredda att betala mer för att rädda Östersjön än vad det skulle kosta. Det visar en rapport från internationella forskarnätverket BalticSTERN. - Det är första gången som det har gjorts en miljöekonomisk analys om en internationell överenskommelse som rör ett så pass stort antal länder. Det gör rapporten unik, säger Mats Svensson på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut