Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Rapport Vattenverksamhet

Tillsyn av vattenverksamheter

Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn av vattenverksamheter.

Omslag Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn av vattenverksamheter för år 2014
Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn av vattenverksamheter för år 2014 Vi har ansvar för att samordna, följa upp och utvärdera den operativa tillsynen av vattenverksamheter.
Omslag Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn av vattenverksamheter för år 2013
Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn av vattenverksamheter för år 2013 Tillsynen av vattenverksamheter är ett viktigt instrument för att nå de svenska miljömålen.
Omslag Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn år 2012
Uppföljning av länsstyrelsernas tillsyn år 2012 Enligt 3 kap. 5 § miljötillsynsförordningen (2011:13) ska Havs- och vattenmyndigheten ge tillsynsvägledning i frågor om bl.a. vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken
Omslag Uppföljning av länsstyrelsernas tid för tillsyn av vattenverksamheter
Uppföljning av länsstyrelsernas tid för tillsyn av vattenverksamheter Sammanställning av Länsstyrelsernas redovisning av tid för tillsyn av vattenverksamheter 2009-2011.
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Rapport Vattenverksamhet

Publicerad: 2018-04-18

Sidansvarig: Webbredaktionen