Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsmiljödirektivet Rapport

God miljöstatus i Sveriges marina vatten

Rapporter i forskningssatsningen God miljöstatus i Sveriges marina vatten.

Omslag Djurplanktonindikator för  statusklassning i Östersjön
Djurplanktonindikator för statusklassning i Östersjön Det här är en bedömning av övergripande ekologisk status. Rapporten beskriver hur förekomsten av pelagiska fiskar som abborre och karp kan användas som indikatorer för att bedöma tillståndet i våra kustvatten, ett av fyra projekt inom forskningssatsningen God miljöstatus i Sveriges marina vatten.
Omslag Ekosystembaserad  utveckling av indikatorer  för pelagiska födovävar
Ekosystembaserad utveckling av indikatorer för pelagiska födovävar Rapporten presenterar resultaten från forskningsprojektet Ekosystembaserad utveckling av indikatorer för pelagiska födovävar, ett av fyra projekt inom forskningssatsningen God miljöstatus i Sveriges marina vatten.
Omslag Förvaltning av de okända och  ohanterliga
Förvaltning av de okända och ohanterliga Rapporten är ett av fyra projekt inom forskningssatsningen God miljöstatus i Sveriges marina vatten och visar på indikatorer för främmande arter i marin miljö – svårigheter och möjligheter.
Omslag Statusklassning inom MSFD i Östersjön – kustfiskexemplet
Statusklassning inom MSFD i Östersjön – kustfiskexemplet Kustfisk är ett essentiellt element för att bedöma status i kustregionen för att illustrera negativa förändringar i ekosystemet. Rapporten ingår i forskningssatsningen God miljöstatus i Sveriges marina vatten.
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Havsmiljödirektivet Rapport

Publicerad: 2018-04-18

Sidansvarig: Webbredaktionen