Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag Vattenkraft

Dialog om vattenkraft och miljö

Publikationer från dialogprocessen för regeringsuppdraget Dialog om vattenkraft och miljö.

Omslag Dialog om vattenkraft och miljö 2012 – 2016 och förslag till färdplan
Dialog om vattenkraft och miljö 2012 – 2016 och förslag till färdplan Vi fick i uppdrag att i samråd med andra myndigheter samla berörda intressenter i en dialog med syfte att få en ökad samsyn kring fastställda mål om förnybara energikällor samt miljömål för vatten och vattenförvaltning. Dialogen har utmynnat i ett förslag till nationell strategi för åtgärder i vattenkraften som nu utvecklas genom fördjupade underlag kring metoder för prioritering och avvägning.
Omslag Dialog om vattenkraft och miljö
Dialog om vattenkraft och miljö Vi har sammanställt ett promemoria med de viktigaste resultaten från dialogmötena om vattenkraft och miljö år 2015. Det kommer också redovisas till regeringen.Omslag Dialog om vattenkraft och miljö  En redovisning av utfört dialogarbete år 2013
Dialog om vattenkraft och miljö En redovisning av utfört dialogarbete år 2013 Sverige har som mål att hälften av vår energiförbrukning ska vara förnybar år 2020. Samtidigt har vi som mål att skydda vattendrag, biologisk mångfald och hotade arter.Omslag Dialog och vattenkraft och miljö 2012
Dialog och vattenkraft och miljö 2012 Regeringen har givit Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att i samråd med berörda myndigheter samla berörda intressenter i en dialog med syfte att få en ökad samsyn kring de mål som är fastställda om förnybara energikällor samt miljömål för vatten och vattenförvaltning.
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Regeringsuppdrag Vattenkraft

Sidansvarig: Webbredaktionen