Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Rapport

Rapporter i vår rapportserie

Rapporter utgivna av oss och publicerade i vår rapportserie 2018.

Omslag Sveriges badvattenkvalitet 2018
Sveriges badvattenkvalitet 2018 De allra flesta EU-baden i Sverige har en god vattenkvalitet. Inför badsäsongen 2018 klassificeras badvattenkvaliteten utifrån prover tagna under badsäsongen 2017 som utmärkt, bra eller tillfredsställande för 405 av Sveriges 441 EU-bad, vilket motsvarar 91,8 %. Allt fler av EU-baden har fått klassificeringen utmärkt, från 333 inför 2017 års badsäsong, till 353 EU-bad inför 2018 års badsäsong.

Omslag Regionala vattenförsörjningsplaner – Nulägesanalys av länsstyrelsernas arbete
Regionala vattenförsörjningsplaner – Nulägesanalys av länsstyrelsernas arbete Regionala vattenförsörjningsplaner är viktiga underlag för kommunernas översiktsplanering och ska tas fram av länsstyrelserna i samverkan med kommunerna. Rapporten redovisar resultaten från en enkätstudie om länsstyrelsernas arbete med regionala vattenförsörjningsplaner.
Omslag Symphony – integrerat planeringsstöd för statlig havsplanering utifrån en ekosystemansats
Symphony – integrerat planeringsstöd för statlig havsplanering utifrån en ekosystemansats Rapporten beskriver metoden som används inom planeringsstödet Symphony som används inom statlig havsplanering.
Omslag Identifiering av vattenskyddsområden med låg risk för påverkan av växtskyddsmedel
Identifiering av vattenskyddsområden med låg risk för påverkan av växtskyddsmedel Behov av särreglering för användning av växtskyddsmedel ska utredas inför ett beslut om inrättande av vattenskyddsområde från och med 1 januari 2018. Andelen jordbruksmark i tillrinningsområdet är en betydelsefull faktor för den sammantagna riskbilden och bör därför beaktas i utredningen.
Omslag Verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik under 2017
Verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik under 2017 Havs- och vattenmyndigheten ska, tillsammans med Statens jordbruksverk redovisa en resultatbedömning och de viktigaste effekterna av verksamheten inom EU:s gemensamma fiskeripolitik (GFP) under 2017.
Omslag Miljön i Hanöbukten 2015-2017
Miljön i Hanöbukten 2015-2017 Finns det ett samband mellan tillståndet för fisken, dess hälsa och belastningen av miljöfarliga ämnen?
Omslag Vitmärlans reproduktion i Hanöbukten
Vitmärlans reproduktion i Hanöbukten Havs- och vattenmyndigheten har fått i uppdrag från regeringen att utreda bakgrunden och orsakerna till problematiken i Hanöbukten. Denna rapport är en del i HaV:s arbete med regeringsuppdraget.
Omslag Uppföljning av maritima strategin
Uppföljning av maritima strategin Detta är en redovisning av det regeringsuppdrag som Havs- och vattenmyndigheten fick den 6 april 2017: ”Uppdrag att utveckla ett begränsat antal indikatorer och utföra den fördjupade uppföljningen av regeringens nationella maritima strategi”. 
Omslag Effekter av kalkning på bottenfaunan i rinnande vatten
Effekter av kalkning på bottenfaunan i rinnande vatten Rapporten beskriver vilka effekter 25 års kalkning av försurade vattendrag har haft på de bottenlevande djuren. De resultat och slutsatser som presenteras baseras på data från 6 936 provtagningstillfällen och 960 lokaler i kalkade vattendrag.
Omslag Fördelning av vatten i torkans spår - Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheter att använda föreskrifter för att motverka allvarlig vattenbrist
Fördelning av vatten i torkans spår - Redovisning av regeringsuppdrag gällande möjligheter att använda föreskrifter för att motverka allvarlig vattenbrist Redovisning av regeringsuppdraget Uppdrag att föreslå föreskrifter för att under allvarliga och akuta förhållanden undvika vattenbrist (2017).
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Rapport

Sidansvarig: Webbredaktionen