Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Rapport Vattenkraft

Dialog om vattenkraft och miljö 2012 – 2016 och förslag till färdplan

Vi fick i uppdrag att i samråd med andra myndigheter samla berörda intressenter i en dialog med syfte att få en ökad samsyn kring fastställda mål om förnybara energikällor samt miljömål för vatten och vattenförvaltning. Dialogen har utmynnat i ett förslag till nationell strategi för åtgärder i vattenkraften som nu utvecklas genom fördjupade underlag kring metoder för prioritering och avvägning.

Omslag till rapport.

Om rapporten

I den här rapport beskrivs kortfattat viktiga delar som har framkommit av dialogprocessen, men vi blickar även framåt och anger förslag till färdplan de kommande åren.

Vår bedömning är bland annat att en förbättrad samverkan mellan myndigheter, miljöorganisationer och verksamhetsutövare är nödvändig för att få till en effektivare åtgärdsprocess där såväl natur- som kulturmiljö- och energiintressen beaktas.

Bilagor

  1. Inbjudan till dialogmöte 2016PDF
  2. Deltagarlista 2016
  3. Schematisk beskrivning av dialogprocessen hitintillsPDF
  4. Presentationer 2016
  5. Minnesanteckningar 2016PDF
  6. Havs- och vattenmyndighetens förslag till färdplanPDF

Till rapporten finns sex stycken bilagor. Med anledning av den Dataskyddsförordning som trädde i kraft i maj 2018 har vi valt att inte längre publicera alla bilagor

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Rapport Vattenkraft