Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Rapport Tillsynsvägledning

Plan för tillsynsvägledning inom miljöbalkens område för åren 2016-2018

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en tillsynsvägledningsplan för 2016-2018. Planen beskriver vår tillsynsvägledning under de kommande tre åren och listar specifika insatser för det kommande året.

Omslag till rapport.

Om planen

Planen ses över och revideras varje år och blir vartefter allt mer detaljerad. Havs- och vattenmyndigheten ger fortlöpande tillsynsmyndigheterna möjlighet att komma med önskemål och synpunkter på tillsynsvägledningen. Tillfälle till detta ges exempelvis i samband med kurser, seminarier och konferenser.

I bilaga 1 finns en sammanställning av de områden som Havs- och vattenmyndigheten särskilt kommer att prioritera att ge vägledning inom under åren 2016-2018. Vi har gjort en översyn och uppdaterat planen inför 2018. Omvärldsfaktorer som till exempel ändrad lagstiftning, förändringar i miljön, uttalade prioriteringar från regeringen kan påverka vår prioritering av tillsynsvägledning framöver.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Rapport Tillsynsvägledning