Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar Miljöövervakning Programområde Kust och Hav Publikation Rapport

Faktablad från Integrerad kustfiskövervakning i Holmön

Resultaten från delprogrammet Integrerad kustfiskövervakning inom nationell miljöövervakning i referensområdet Holmön har nu rapporterats för åren 1989-2014.

Faktablad- Holmön

Om rapporten

Årligen redovisas resultaten från de fyra nationella referensområdena, Fjällbacka, Holmön, Kvädöfjärden och Torhamn avseende kustfisk i faktablad.

I Holmön (Bottniska viken) provfiskar man årligen med nät och efter analyser rapporteras resultaten av dessa undersökningar.

Analyserna visar att hälsotillståndet för abborre blir alltmer påverkat för varje år trots att halterna av analyserade metaller och miljögifter minskar eller är oförändrade. 

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar Miljöövervakning Programområde Kust och Hav Publikation Rapport

Publicerad: 2015-07-02
Uppdaterad: 2016-10-04

Sidansvarig: Webbredaktionen