Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Vattenkraft

Dialog om vattenkraft och miljö
En redovisning av utfört dialogarbete år 2013

Sverige har som mål att hälften av vår energiförbrukning ska vara förnybar år 2020. Samtidigt har vi som mål att skydda vattendrag, biologisk mångfald och hotade arter.

Länsstyrelsernas fisketillsyn 2011

Den 4 och 5 september 2013 samlades myndigheter, branchorganisationer, kraftproducenter och miljöorganisationer för att fortsätta diskussionen om hur avvägningarna ska göras för att nå det fastställda målet för förnyelsebar energi och miljömålen. 

Havs- och vattenmyndigheten har sammanfattat resultaten i "Dialog om vattenkraft och miljö - En redovisning av utfört dialogarbete år 2013" Dokumentationen ger en översiktlig bild av verksamheten och vilka frågor som diskuterats under 2013. Den innefattar en beskrivning av arbetet, vilka slutsatser som Havs- och vattenmyndigheten dragit, minnesanteckningar och anföranden.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation Vattenkraft

Publicerad: 2013-12-09

Sidansvarig: Webbredaktionen