Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskevård Publikation Rapport

Länsstyrelsernas fisketillsyn 2011

En sammanställning av länsstyrelsernas redovisning.

Länsstyrelsernas fisketillsyn 2011

Redovisningen ska lämnas till Havs- och vattenmyndigheten och innehålla uppgifter om antal fisketillsyningsmän uppdelat på havet respektive de stora sjöarna samt övrigt sötvattenområde. I redovisningen ska också anges informationsinsatser, antal tillsynsdagar, beslag och anmälningar om överträdelser i havsområdet respektive de stora sjöarna.

Havs- och vattenmyndigheten har i sin plan för tillsynsvägledning på fiskets område påtagit sig ett uppdrag att verka för en samordning och utveckling av fisketillsynen. I det uppdraget ingår att följa upp och utvärdera den tillsyn som bedrivs.

Denna sammanställning är ett led i det arbetet. Fisketillsynen som Länsstyrelserna tar ansvar för och som förordnade tillsyningsmän bedriver är att mycket viktigt bidrag i fiskevårdsarbetet och genom den här sammanställningen vill vi synliggöra detta.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskevård Publikation Rapport

Publicerad: 2012-10-25

Sidansvarig: Webbredaktionen