Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar Muddring Publikation

FINFO 2002:1 Effekter av muddertippning 1997 på mjukbottenfaunan utanför Falkenbergs hamn

Mjukbottenfaunan gav tydliga indikationer på influenser av
resuspenderade och/eller sedimenterade finpartiklar från tippområdet för mudder.

Omslag till rapport. Illustration.

Författare

Susan Smith

Sammanfattning

Mjukbottenfaunan gav tydliga indikationer på influenser av resuspenderade och/eller sedimenterade finpartiklar från tippområdet för mudder. Jämfört med övriga lokaler i gradienten söderut hade djursamhället i påverkanszonen, d v s på den lokal som låg närmast tippområdet, en avvikande struktur och högre värden för

• total biomassa

• artantal och biologisk mångfald

• ormstjärnors storlek

• viktandel filtrerare

Jämförelser med resultaten från undersökningen efter föregående muddertippning visade mycket stora likheter. Förutom ovan listade effekter märktes då även förhöjda värdena för den korrigerade biomassan samt medelvikten per djur. Påverkan var således mer uttalad nordvart och hade också en större areell utbredning.

Sammanfattningsvis konstateras att faunan utsatts för gödande inverkan av muddertippning och att närområdet representerade en övergångszon mellan den extrema miljön på tipplatsen för mudder och de normala förhållandena som registrerades på större avstånd. De olika processer, som utspelar sig under havsytan vid tippområdet, har dessutom beskrivits i diskussionen.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Fiskar Muddring Publikation

Publicerad: 2012-05-02

Sidansvarig: Webbredaktionen