Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation

FINFO 2011:8 Uppföljning av fredningsområdet vid Gotska Sandön 2006–2010

I mars 2006 infördes ett 360 km² stort fiskefritt område kring Gotska Sandön, i syfte att utvärdera effekterna av fiskeförbud på fiskbestånd. Ett uppföljningsprogram utarbetades för att studera bestånden i försöksområdet och två referensområden, ett öster om Gotland, där fisketrycket är högt, och ett vid det delvis fredade Hoburgs bank.

Omslag till rapport. Illustration.

Författare

Ann-Britt Florin, Ulf Bergström, Didzis Ustups och Karl Lundström, Fiskeriverket
Anders Nissling, Högskolan på Gotland
Per Jonsson, Göteborgs Universitet

Sammanfattning

I mars 2006 infördes ett 360 km² stort fiskefritt område kring Gotska Sandön, i syfte att utvärdera effekterna av fiskeförbud på fiskbestånd. Ett uppföljningsprogram utarbetades för att studera bestånden i försöksområdet och två referensområden, ett öster om Gotland, där fisketrycket är högt, och ett vid det delvis fredade Hoburgs bank.

Gotska Sandön hade ett lägre fisketryck än referensområdena redan innan det fiskefria området infördes, vilket möjliggjorde en utvärdering av effekterna på fiskbestånd med ett kortvarigt uppföljningsprogram. Uppföljningsprogrammet inkluderade nätprovfisken, märkning av plattfisk samt modellering av larvspridning.

Sammantaget visar resultaten en tydlig positiv effekt av det fiskefria området på piggvar (Scophthalmus maximus), med högre tätheter vid Gotska Sandön jämfört med Gotland och även högre tätheter efter fredningen jämfört med före. Detta i kombination med en högre reproduktiv potential och en potentiell larvexport från Gotska Sandön till Gotland, visar att fredningsområdet kan vara viktigt för att långsiktigt upprätthålla ett livskraftigt piggvarsbestånd vid Gotland.

För skrubbskädda (Platichthys flesus) är effekten av fredningsområdet inte lika tydlig, men även här är tätheten högre vid Gotska Sandön än i referensområdena och det finns potential för larvexport från Gotska Sandön till Gotland.

För torsk (Gadus morhua) ses ingen effekt av reservatet, vilket var ett förväntat resultat. Torsken har inte, till skillnad från plattfisken, lokala bestånd runt Gotland utan utgör en perifer del av det stora ostliga beståndet av torsk i Östersjön och styrs därför mer av vad som händer i resten av beståndet än vad som händer vid Gotska Sandön.

Förutom att fungera som ett viktigt reproduktionsområde för plattfisk utgör fredningsområdet, som ligger i ett marint naturreservat, även ett viktigt referensområde för forskning, eftersom det är ett av få områden i Östersjön som inte är starkt påverkat av mänsklig aktivitet. För att säkerställa dessa viktiga funktioner bör området därför fortsättningsvis vara stängt för fiske.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Publikation

Publicerad: 2012-02-03

Sidansvarig: Webbredaktionen